Perhatian

Hadis Nabi Muhammad s.a.w :

"Satu umrah ke satu umrah menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan baginya melainkan syurga."
Blogger TIDAK menyediakan atau menganjurkan apa-apa pakej UMRAH mahupun pakej pelancungan bentuk lain. Sebarang maklumat yang di paparkan di sini adalah sekadar pandangan serta panduan mengikut pendapat admin dan pembaca jika ada pengunjung yang mengalami apa-apa kerugian akibat membaca blog ini adalah menjadi tanggungjawab pembaca itu sendiri. Sebarang komen dalam hal berkaitan umrah back packer adalah di alu-alukan bagi membantu rakan taulan melaksanakan UMRAH secara termurah, bagaimanapun janganlah komen yang boleh menyinggung perasaan mana-mana pihak. Terima kasih dan berkunjunglah selalu ke blog ini.

Malaysian Ringgit Calculator

Carian

Follow by Email

Khamis, November 28, 2013

SYARAT WAJIB HAJI

Umrah Persendirian
Syarat wajib haji ialah sifat-sifat yg harus dipenuhi oleh seseorang sehingga dia diwajibkan untuk melaksanakan haji, dan barang siapa yg tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut, maka dia belum wajib menunaikan haji.

Syarat-syarat tersebut ada lima perkara:
  1. Islam
  2. Berakal
  3. Baligh
  4. Merdeka
  5. Mampu

Ibnu Qudamah (dalam Al-Mughni 3/218 adn Nihayah Al-Muhtaj 2/375) mengatakan: “Kami tdk melihat adanya perbedaan pendapat perihal lima perkara tersebut“.

“Islam” dan “Berakal” ialah dua syarat sahnya Haji, kerana haji tidak sah apabila dilakukan oleh orang kafir atau orang gila.

“Baligh” dan “Merdeka” merupakan syarat yg dapat mencukupi pelaksanaan kewajiban tersebut, tetapi keduanya tidak termasuk syarat sahnya haji. kerana kanak-kanak dan seorang budak melaksanakan haji, maka haji keduanya tetap sah sesuai dengan hadits dari seorang wanita yg ketika melaksanakan haji bersama Rasulullah shallallahu alayhi wasalam- mengangkat anak kecilnya kehadapan Nabi dan mengatakan: “Apakah ia mendapatkan (pahala) haji ?” beliau shallallahu alayhi wasalam menjawab: “Ya, dan kamu pun mendapatkan pahala“(Shahih HR Muslim 1336, Abu Dawud 1736, dan an-Nasa’i 5/120).

Akan tetapi haji yg dilakukan oleh anak kecil dan budak tidak menggugurkan kewajiban hajinya sebagai seorang Muslim, menurut pendapat yg lebih kuat, berdasarkan hadits:

“Barang siapa (seorang kanak) melaksanakan haji, kemudian ia dimerdekakan, maka ia berkewajipan untuk melaksanakan haji lagi, barang siapa yg melaksanakan haji pada usia anak-anak, kemudian mencapai usia baligh, maka ia wajib melaksanakan haji lagi“(Dishahihkan oleh Al-Albani HR Ibnu Khuzaimah 3050, Al-Hakim 1/481, Al-Baihaqi 5/179 dan lihat Al-Irwa’ 4/59).

Adapun “Mampu” hanya merupakan syarat wajib haji. Bila seorang yg “tidak mampu” berusaha keras dan menghadapi berbagai kesulitan hingga dapat menunaikan haji, maka hajinya dianggap sah dan mencukupi. Hal ini sperti shalat dan puasa yg dilakukan oleh orang yg kewajiban tersebut telah gugur darinya. Maka shalat dan puasanya tetap sah dan mencukupi. (Al-Mughni 3/214).
APAKAH   DIMAKSUD “MAMPU“

“Kemampuan” yg menjadi syarat wajib haji hanya akan terwujud dengan hal-hal berikut:

1. Kondisi badan yg sihat dan bebas dari berbagai penyakit yg dapat menghalanginya dalam melaksanakan berbagai macam ritual dalam haji. Sesuai hadits Ibnu Abbas, bahawa seorang wanita dari Khats’am mengatakan: “Wahai Rasulullah, bapa ku memiliki kewajiban haji ketika dia sudah sangat tua dan tidak dapt menanggung beban perjalanan haji, apakah aku boleh mengharapabilannya ?” beliau shallallahu alayhi wasalam menjawab: “Tunaikanlah haji untuknya (menggantikannya)“(Shahih HR Bukhari 1855 dan Muslim 1334).

Barangsiapa telah memenuhi seluruh syarat haji, tetapi dia menderita penyakit kronis atau lumpuh, maka dia tidak wajib melaksanakan haji, sesuai kesepakatan ulama.

hanya saja ada perbedaan pendapat perihal perwakilannya kepada orang lain, apakah wajib atau tidak?.

Madzhab Syafi’i, Hanbali dan dua orang pengikut madzhab Hanafi berpendapat wajib, atas dasar bahawa kesihatan badan merupakan syarat untuk menunaikan haji dan bukan syarat wajib haji. Dan inilah pendapat yang terkuat berdasarkan hadits Ibnu Abbas, bahawa Nabi shallallahu alayhi wasalam bersabda: “Bagaimana apabila ayahmu memiliki tanggungan hutang, apakah kamu akan melunasinya ?” Wanita itu menjawab “Ya” beliau shallallahu alayhi wasalam lalu bersabda “Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi” (HR Bukhari 5699, An-Nasa’i 5/116).

Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat tidak wajib mewakilkannya kepada orang lain. (Nihayah Al-Muhtaj 2/385, Al-Kafi 1/214 dan fath al-Qadir 2/125).

2. Memiliki perbekalan yg cukup dalam perjalanan, masa mukim (menginap) dan saat kembali kepada keluarganya, diluar keperluan-keperluan utama, spt tanggungan hutang dan nafkah untuk keluarga dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Ini menurut pendapat Jumhur Ulama (Al-Majmu’ 7/56) -selain madzhab Maliki-, kerana nafkah merupakan hak manusia dan harus diutamakan, sesuai sabda Rasulullah shallallahu alayhi wasalam:

“Cukuplah seseorang (dianggap) berdosa dengan menelantarkan orang yg berada dalam tanggungannya“(Shahih HR Abu Dawud 1676 dan Al-Irwa’ 989).

3. Amannya perjalanan. Ini meliputi aman bagi jiwa dan harta ketika orang-orang ramai keluar menunaikan haji, kerana kategori “mampu” tidak dapat terlepas dari keadaan ini.
Kembali ke entri terkini
Catat Ulasan

Catatan PopularRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Visitor Umrah Persendirian